Toetajad: Saurused | Transas | RSTA | SurgitechXTREME COMPUTING | Event Masters | Frukt Kuubis
EestiEnglish

Otsi kaardilt

Leia kaardilt miil või kirjuta soovitud asukoht otsingu lahtrisse

Klõpsa hiirega nt oma maja kohal (zoomi sisse) või mõne muu huvipakkuva punkti peal.
Trajektooril tähistatud punktidega (pikkuskraadidega) tutvumiseks liigu hiirega täppide kohale (miile on palju, seega zoomi sisse).

Rohkem infot kaardi kasutamise kohta leiad all olevast Legendist.

Legend

Miil on pikkusühik. Merenduses kasutatavat pikkusühikut nimetatakse tihti ka meremiiliks, mille pikkus on 1852 meetrit ning mis vastab ühele pikkusminutile ekvaatoril. Igal Miilil on unikaalne number. Miil numbriga 21600 (või 0) asub nullmeridiaanil. Liikudes kaardil nullmerididaanist ida suunas, suureneb Miili number iga pikkusminutiga, kuni ring ümber maakera saab täis.
  • Kaardil on võimalik liikuda hiirega lohistades või kasutades vasakus ülanurgas olevaid nooltega nuppe.
  • Kaardi mõõtkava on võimalik muuta (suurendada ja vähendada) pluss ja miinus nuppudega vasakus ülanurgas.
  • Üldpildi selguse huvides on esialgu nähtaval ainult iga 100s Miil (tähistatud täpiga). Mida suuremaks muuta kaardi mõõtkava + ja - nuppudega, seda rohkem Miile tuleb nähtavale.
  • Hiirega Miili tähistavale täpile minnes või sellel klikkides avaneb infoaken, mis käesolevat Miili iseloomustab ning mis ajapikku täieneb lisainfoga (vaatamisväärsused põhjapooluselt lõunapoolusele, suurlinnad, maamärgid, tähtsad sündmused reisi ajal vms.).
  • Sisestades otsilahtrisse Sind huvitava Miili numbri, asukoha või mõne koha nime, liigub kaart ise selleni ning näitab kõiki täppe, vaatamata suurendusastmest. Juhul kui korraga otsitavate Miilide arv on suur, on otstarbekas kaardi mõõtkava suurendada. Merel ning asustamata aladel ei pruugi kõikide Miilide nägemisel olla kaart ise piisavalt detailne.
  • Leides kaardil mingi huvitava punkti, mis asub aga Martha trajektoorist eemal, kliki sellel ja avaneb seda pikkuskraadi iseloomustav infoaken, analoogne Martha teekonda tähistaval joonel asuva Miilga.
Tingmärkide selgitused
Roheline joon - Martha planeeritud teekond
Oranž joon - Martha tegelik teekond (uueneb ca 2 korda nädalas)
-Martha asukoht (hiirega sellele minnes näitab lisaks koordinaatidele kurssi, kiirust, salvestamise aega)
- vaba Miil
- otsinguga leitud Miil
- Miili ostmine on teisel kasutajal pooleli (oota või proovi mõne aja pärast uuesti)
- lukus Miil (broneeritud või ostetud)
Marthaworldcruise Osta miil Kampaania